Instalace palubního počítače
 

Zdroj: Mirez (UK)

Překlad: Ota 014 (02.12.2003)

 

Založeno na elektrické instalaci Mk1/Mk2 (Mk3 není vyobrazeno)

 

Tento návod popisuje montáž palubního počítače pro vozy, která jím nebyly standardně vybaveny. Bohužel všechny palubní počítače pro Mondea jsou konstruovány pro benzínové motory a s dieselovými nebudou fungovat. Palubní počítač je přímá náhrada jednotky hodin (u Mk1 i Mk2). Instalace vlastní jednotky zabere pár minut, ale zapojení kabeláže (pokud tato není připravena z výroby – tedy všechny Mk1 a většina Mk2) může zabrat několik hodin. Ke kompletní instalaci palubního počítače do auta bez přípravy bude potřeba připojit kabely k elektroinstalaci auta. Doporučuje se odpojit akumulátor.

Budete potřebovat:

Dále můžete potřebovat: (záleží na zapojení ve vašem autě)

Pouze model Mk1 pouze model Mk2 – Oba modely

Prosím uvědomte si, že tyto instrukce jsou určeny pouze pro modely Mk1 a Mk2. Během přechodného období v letech 95/96 se vyskytly některé změny, takže pro vás může být směrodatný návod pro Mk2, přestože máte Mk1. Kvůli složitosti je tento postup složen z dílčích kroků. Než začnete, pročtěte si celý návod a přesvědčte se, co všechno obsahuje a které části můžete přeskočit.

 

Začněte demontáži stávajících hodin. Plochý šroubovák zasuňte pod hodiny a opatrným páčením je vyjměte – sundejte také krycí plast nalevo (mezi hodinami a spínačem vyhřívání předního okna). Plochý šroubovák opatrně vložte do malé mezery mezi hodinami a přístrojovou deskou. Pomalým páčením vyjměte hodiny a dejte pozor na poškození přístrojové desky. Pro jistotu použijte izolační pásku.

 

Odpojte konektor na zadní straně hodin a dejte je na stranu. Zjistěte počet kabelů vedoucích do konektoru – pokud jich je více než 5, máte instalovanou přípravu pro palubní počítač a stačí instalovat čidlo teploty a připojit palubní počítač. Z řídící jednotky motoru do konektoru 1, z konektoru 1 do kabelové spojky a z kabelové spojky do palubního počítače. Najděte konektor od motoru a zkontrolujte odpovídající kabely (viz níže), měly by pokračovat skrz konektor, tzn. měly by vést do konektoru i z konektoru.

 

Připojte existující kabely do konektoru palubního počítače. Hodiny v Mk2 používají stejný konektor jako palubní počítač, takže je na vás, jestli použijete předzapojený konektor s již připravenými vodiči nebo vodiče zapojíte do stávajícího konektoru.  Pokud chcete upravit zapojení pro předzapojený konektor, pak budete muset ustřihnout konektor stávajících hodin od elektroinstalace auta (střihejte co nejblíže konektoru, abyste zachovali co nejdelší kabel) a nacvaknout nebo připájet k vodičům stejných barev na novém konektoru. Barvy, které byste měli mít na konektoru hodin jsou:

Při přepojování na nový konektor použijte stejné barvy vodičů vyjma:

Starý konektor v Mk1 odstřihněte a sejměte jej z konektoru palubního počítače. Mělo by zde být celkem 5 vodičů vedoucích ze starého konektoru:

Ustřihněte každý vodič zvlášť a zapojte ho do odpovídajícího pinu nového konektoru:

Připojte nový konektor k palubnímu počítači a vyzkoušejte, zda funguje (nezapomeňte připojit baterii). Měli byste mít plně funkční hodiny, stopky a kalendář. Zapněte světla a podívejte se, zda funguje podsvětlení (počítače v Mk2 jsou podsvíceny konstantně při zapnutém zapalování a není vidět žádný rozdíl). Pokud je vše funkční, odpojte znovu baterii a odpojte konektor palubního počítače, abyste mohli dokončit zapojení.

 

Palubní počítač ještě potřebuje znát následující informace:

 

1) množství paliva v nádrži
2) aktuální rychlost vozidla
3) spotřebu paliva (průtok paliva)
4) vnější teplotu.

 

Teplotní čidlo je přídavný snímač umístěný za předním nárazníkem měřící vnější teplotu bez vlivu tepla od motoru. Palubní počítač nikde neukazuje, že se jedná o vnější teplotu – jednoduše ukazuje jen teplotu, můžete se tedy rozhodnout, jestli chcete zobrazovat vnější nebo vnitřní teplotu. Pokud máte nebo plánujete si pořídit rozšiřující varovný modul, můžete mít teplotní čidlo umístěné vně vozidla, aby správně fungovala kontrolka varující před mrazem. Pokud neplánujete si pořídit rozšiřující varovný modul, pak lze namontovat čidlo teploty dovnitř vozidla a sledovat vnitřní teplotu.

 

Je potřeba protáhnout celkem 4 vodiče do motorového prostoru (2 pokud budete montovat teplotní čidlo do interiéru), takže je svažte do malého svazku. Použijte dva třímetrové vodiče a dva pětimetrové vodiče, delší dva musí dosáhnout k přednímu nárazníku kvůli teplotnímu čidlu. Toto lze označit za nejsložitější část mechanické části montáže, musíte dostat tento malý svazek skrz přepážku a odhlučňovací materiál. Jelikož je téměř nemožné protáhnout svazek směrem z kabiny do motorového prostoru, otevřete kapotu a najděte gumovou průchodku v levém horním rohu motorového prostoru. Udělejte do ní malý otvor a protáhněte jí kabelový svazek.

 

Zde je nutná EXTRÉMNÍ obezřetnost, pokud říznete do stávajícího svazku, pravděpodobně přerušíte hlavní napájení do vnitřní pojistkové skřínky!!! Pokud nemáte chuť prořezávat průchodku, můžete ji odstranit a svazek protáhnout bez ní. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, riskujete vniknutí vody do prostoru kabiny, takže pak otvor pečlivě utěsněte.

 

Za pojistkovou skříňkou na straně řidiče byste měli vidět kabelový svazek protažený dovnitř, pokud tomu tak není, zkuste to znovu (vezměte si někoho na pomoc). Až bude svazek protažený dovnitř, ujistěte se, že dosáhne na umístění palubního počítače, pro jistotu s malým přesahem.

 

V motorovém prostoru vezměte dva delší kabely a natáhněte je za přední nárazník. Ačkoli je zde obvyklé montážní místo pro čidlo teploty, můžete ho namontovat kdekoli chcete. Já jej u svého vozu namontoval na stranu spolujezdce před houkačku do levého spodního rohu motorového prostoru. Čím dále od motoru ho namontujete, tím menší bude chyba vzniklá ohřevem od motoru. Pokud nepoužijete připravené montážní místo, budete muset použít vázací pásek pro upevnění čidla. Připojte dva kabely od teplotního čidla ke dvěma kabelům, které jste k němu protáhli, dejte pozor na barvy vodičů. Na konektoru palubního počítače je připojte k:

Pokud již máte namontován rozšiřující varovný modul, budete mít již teplotní čidlo instalováno, ale připojeno k varovnému modulu. V tomto případě bych doporučil instalaci druhého teplotního čidla (nebo připojení na stávající) spíše, než odpojení vodičů a přepojení potřebných vodičů od varovného modulu.

 

Pokud cokoli připojujete ke kabelům v motorovém prostoru, nezapomeňte, že jsou vystaveny povětrnostním vlivům. Musíte je nacvaknout nebo připájet a pečlivě zaizolovat.

 

Zbylé dva kabely povedou do velkého konektoru nalevo od výlisu v karoserii pro uchycení tlumiče. Buď zde máte tři malé oválné konektory (první Mk1) nebo jeden velký čtvercový konektor. V tomto konektoru (konektorech) najdete signál VSS (snímač rychlosti vozidla)  a z řídící jednotky také průtok paliva. Cenný postřeh: většina Mk2 má signál VSS již v kabině kvůli tachometru a rádiu. Mk1 mají VSS signál v kabině pouze v případě, že mají rozšiřující varovný modul. Pokud chcete najít signál VSS na zadní straně rádia nebo za přístrojovou deskou (bílomodrý), můžete se připojit tady raději než v motorovém prostoru – stejně však musíte od motoru protáhnout signál průtoku paliva.

 

Nyní začíná nejsložitější část elektrické části montáže, musíte najít dva vodiče na konektoru se 40 vodiči! Ačkoli to vypadá jako noční můra, pokud nespěcháte a postupně probíráte všechny vodiče, zjistíte, že je docela jednoduché identifikovat ty správné. Mějte na paměti, že některé barvy kabelů se opakují. Začneme s čtvercovým konektorem v Mk2 (některé pozdější Mk1 také používají tento konektor) a signálem VSS. Pin 5, který hledáte, je bílomodrý. To je ten jednodušší, čtvercový konektor má pouze dva modrobílé vodiče. Jeden prochází vnějším okrajem(to je ten, co hledáme), ten další vede středem konektoru. Druhý vodič, který potřebujeme, je bílý vodič vedoucí skrz pin 10 konektoru. Pin 10 je také na okraji konektoru a nachází se ve spodní části sloupce sousedícího se signálem VSS.

 

Pin 40 (bíločerný) – pouze pro orientaci

Pin 9 (černozelený) – pouze pro orientaci

Pin 34 (zelenomodrý) – pouze pro orientaci

Pin 5 (bílomodrý) – signál VSS

 

Pin 2 (černooranžový) – pouze pro orientaci

 

Pin 10 (plná bílá) – signál průtoku paliva

 

Vyobrazené barvy vodičů jsou takové, jaké byste měli najít na odpovídajících pinech, avšak Ford má ve zvyku měnit barvy vodičů bez zřejmého důvodu, takže se nedivte, pokud bude jeden nebo dva vodiče sloužící k orientaci odlišné. Držte se toho, že pin 5 je bílomodrý a pin 10 je celý bílý.

 

POZNÁMKA KE ČTVERCOVÉMU KONEKTORU: Vozy vyrobené od srpna 1998 mají instalováno jiné kabelové vedení v motorovém prostoru, umístění pinů je tedy odlišné. Pin 28 (plná bílá) je kabel průtoku paliva a pin 13 (bílofialový) je VSS signál.

 

Dřívější Mk1 budou mít pravděpodobně 3 oválné konektory místo velkého čtvercového konektoru. Potřebujete nejvrchnější konektor. Přístup může být docela obtížný, pokud máte standardní systém sání, kde vzduchový filtr blokuje přístup. Na horním konektoru najdete vodiče, které potřebujete.

 

 

3 – žlutočerný

2 – bílomodrý – signál VSS

4 – fialovobílý

1 – bílý

8 – purpurovomodrý

5 – nezapojeno

12 – nezapojeno

6 – oranžovožlutý

11 – černomodrý

9 - purpurovočerný

10 – bílý - signál průtoku paliva

10 – zelenožlutý

 

Podívejte se na konektor ze strany motoru a měli byste vidět dva vodiče, ke kterým se potřebujete připojit. Pin 2 (bílomodrý) je signál VSS a je to jediný bílomodrý vodič na konektoru. Pin 7 (plná bílá) je signál průtoku paliva – přesvědčte se, že máte ten správný, protože jsou zde dva bílé vodiče. Není to ten vedle vodiče VSS! Spoje pečlivě zaizolujte a vraťte se do vozu k palubnímu počítači k dokončení instalace.

 

Signál VSS musí vést do pinu 14 (bíločerný) na modulu palubního počítače. Signál průtoku paliva připojte na pin 10 (bílý).

 

Vraťte se zpět k palubnímu počítači a připojte signál VSS na pin 1 (bíločerný) a signál průtoku paliva na pin 9(bílý).

S těmito připojenými vodiči byste měli mít funkční měření průměrné rychlosti, počítadlo ujeté vzdálenosti a aktuální a průměrnou spotřebu. Zbývá už jen „Množství paliva v nádrži“. Já jsem připojil palubní počítač z Mk2 k mému Mondeu Mk1, takže vím, že to funguje takto pro Mk1 a pro Mk2. Palubní počítače v Mk1 mohou, ale nemusí fungovat s tímto zapojením (pokud se to někomu podařilo zprovoznit, ať se mi ozve!).

 

Signál množství paliva

 

Pod sedáky zadních sedadel naleznete gumový kryt s několika vyvedenými kabely, ten sejměte páčením a nahoře uvidíte konektor. Na prostředním pinu třípinového konektoru udělejte odbočku a přiveďte ji k palubnímu počítači. Vodič z tohoto pinu vede také na ukazatel paliva na přístrojové desce, takže se můžete připojit také tam, pokud nechcete tahat dlouhý kabel k palubnímu počítači. Vyskytují se různé barevné kombinace vodičů, takže si nelamte hlavu s barvou vodiče, jen se ujistěte, že je to prostřední pin. Signál stavu paliva v nádrži je pouze hrubý odhad v případě modelů bez standardně montovaného palubního počítače, sice ho můžete použít, ale pokud nevyměníte čidlo stavu paliva, nečekejte žádnou velkou přesnost odhadu dojezdu.

 

Mondea Mk1 mají zřejmě značně odlišné čidlo pro palubní počítač s dvěma dalšími piny, takže pokud se rozhodnete měnit čidlo v Mk1 za verzi Mk1 pro palubní počítač, bude potřeba přepojit celé zapojení.

 

Na palubním počítači připojte nový vodič k pinu 11 (bíločerný). Pin 3 (bíločerný) je zapojen na pin 17 rozšiřujícího varovného modulu kvůli informaci o teplotě. Pin 15 (bílozelený) je zapojen na pin 5 na rozšiřující varovný modul kvůli informaci o nedostatku paliva. (cca na 80 km).

 

Na palubním počítači připojte nový vodič k pinu 8 (bíločerný). Pin 6 (bíločerný) je připojen na pin 4 rozšiřujícího varovného modulu kvůli informaci o teplotě. Pin 10 (bílozelený) je zapojen do přístrojové desky kvůli signálu o nedostatku paliva (cca na 80 km).

 

Zde je zapojení konektorů palubního počítače pro Mk1 i Mk2, takže snadno zjistíte, které vodiče máte zapojit, pokud nemáte konektor.

 

Zapojení pro Mk1:

 

 

Pin 6 (černooranžový) kontrolka alarmu

Pin 15 (bílozelený) – výstup na instrument interface

Pin 4 (hnědožlutý) – teplotní čidlo +

Pin 14 (bíločerný) – signál VSS

Pin 3 (bíločerný) – výstup na var.modul

Pin 13 (bíločerný) – teplotní čidlo -

Pin 2 (fialový) – napájení

Pin 12 (černooranžový) – zem

Pin 1 (oranžový) - paměť

Pin 11 (bíločerný) – zbývající palivo

 

Pin 10 (bílý) – signál průtoku paliva

 

Pin 9 (bíločervený) – napájení podsvětlení

 

Zapojení pro Mk2:

 

 

Pin 8 (bíločerný) – zbývající palivo

Pin 14 (bíločerný) – teplotní čidlo -

Pin 6 (bíločerný) – výstup na rozš. varovný modul

Pin 13 (hnědožlutý) – teplotní čidlo +

Pin 5 (černooranžový) – zem

Pin 12 (oranžový) –napájení paměti

Pin 4 (bíločervený) – napájení podsvětlení

Pin 11 (černooranžový) – kontrolka alarmu

Pin 3 (fialový) – napájení

Pin 10 (bílozelený) – výstup na Instrument interface

Pin 1 (bíločerný) – signál VSS

Pin 9 (bílý) – signál průtoku paliva

 

Poznámka: Překlad do češtiny byl upraven s ohledem na levostranné řízení. Pokud máte jakékoli připomínky k překladu, směřujte je na Czech Mondeo Club (http://cmc.fordclubs.org).