Elektronika - pojistky (1. generace)

 

V motorovém prostoru

Pod přístrojovkou

do 5/98

od 5/98

Relé

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

Denní světlomety
Ventilátor topení
Klimatizace
Relé vyhř. před. okna
Ventilátor u chladiče
Spouštěč
Houkačka
El. paliv. čerp. (benz.)
Tlumená světla
Dálková světla
EEC / urychl. startu

Palivové čerpadlo
EEC
Klimatizace
Tlumená světla
Dálková světla
Houkačka
Spouštěč
Ventilátor chladiče - 1. rych.
Ventilátor chladiče - 2. rych
Relé vyhřívání zad. okna
Denní světlomety (Skand.)

R12
R13
R14
R15
R16

Vnitřní osvětlení
Vyhřívání zad. okna
Motor ventil. topení
Motor před. stíračů
Zapalování

Pojistky

č.

[A]

Jištěný obvod

č.

[A]

Jištěný obvod

č.

[A]

Jištěný obvod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

80
60
60
20
30
30
30
30
20
20
3
15
15
15
10
10
10
10

Hlavní přívod
Motor ventil. chlad.
ABC/TCS
Zapalování
Vyhř. před. okna (levá č.)
Vyhř. před. okna (pravá č.)
ABS
Vyhřívání sedadel, klimat.
EEC, stud. start (diesel)
Zámek zapalování
Pamě EEC
Houkačka, varov. světla
Snímač lambda sondy
El. paliv. čerpadlo
Pravé tlumené světlo
Levé tlumené světlo
Pravé dálkové světlo
Levé dálkové světlo

2
3
6
7
9
11
13
15
16
17
18
39
40
41
42
45
46
47
49
51
52

7,5
20
3
20
15
20
20
7,5
7,5
7,5
7,5
60
20
20
40
60
30
30
60
60
60

Alternátor
Přihřívání motoru (diesel)
EEC, immo. (diesel)
Houkačka, varov. světla
El. paliv. čerpadlo
EEC, zapalování
Vyhřívání lambda sondy
Pravé tlumené světlo
Levé tlumené světlo
Pravý denní světlomet
Levý denní světlomet
Žhavicí svíčky (diesel)
Zámek zapal., sp. svět.
EEC
Ventilátor topení
Zapalování
Vyhř. před. okna (levá č.)
Vyhř. před. okna (pravá č.)
Ventilátor u chladiče
ABS
Hlavní přívod

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

7,5
10
30/40
7,5
15
15
20
20
15
30
30
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15
30
7,5

Vyhřívaná zrcátka
Motor stíračů
Stah. oken vpředu/obé
ABS
Zpětná světla, ukazatele směru
Brzdová světla
Centrál, alarm
Mlhovky
Zapalovač
Ostřikovače světel
Vyhřívání zadního okna
EEC
Osvětlení přístrojů
Rádio
Levá obrys. světla
Vnitřní světlo, zrc., hod.
Pravá obrys. světla
Rádio, adapt. tlumení
Motor ventil. topení
Airbag

Barvy pojistek

Jmenovitá
hodnota [A]

Barva

3

fialová

7,5

hnědá

10

červená

15

modrá

20

žlutá

30

zelená

Přídavná relé

Relé

Barva

Spínaný obvod

Kde?

R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26

černá
černá
modrá
modrá
oranžová
bílá
černá
bílá
bílá
hnědá

žhavení (diesel)
stahování okna (řidič)
odpojení regulátoru rychlosti
ostřikovače světel
stírač zadní (taktovač)
mlhovky
směrová světla
alarm (levá strana)
alarm (pravá strana)
topení sedadel

pod akumulátorem
dveře řidiče
vpravo nad pojistkovou skříbí
vlevo od pojistkové skříně
vlevo od pojistkové skříně
vlevo pod přístrojovkou
na sloupku volantu
vpravo pod přístrojovkou
vpravo pod přístrojovkou
vpravo pod přístrojovkou