Řízení motoru (EEC V)

 

1

modul EEC V

2

palivové čerpadlo v nádrži

3

relé palivového čerpadla

4

palivový filtr

5

ventil volnoběhu

6

MAF

7

vzduchový filtr

8

regulátor tlaku paliva

9

rozvod paliva

10

potenciometr škrticí klapky

11

senzor teploty nasávaného vzduchu

12

vstřikovací ventil

13

snímač polohy vačkové hřídele

14

carbon canister

15

EVAP

16

zapalovací cívka

17

baterie

18

zapalovací cívka EI

19

teploměr chladicí kapaliny

20

vyhřívaná lambda před katalyzátorem

21

snímač polohy kliky

22

relé

23

k PSP vypínači

24

spojka kompresoru klimatizace

25

konektor nastavení oktanů

26

selftest konektor

27

konektor pro FDS2000

28

zapalování

29

odpojování paliva

30

elektronické řízení tlaku

31

EGR ventil

32

diferenciální snímač tlaku

33

bod diferenciálního měření tlaku

34

do sacího potrubí

35

čistič systému pulsního vzduchu

36

solenoid systému pulsního vzduchu

37

větrák

38

TCS

39

vyhřívaná lambda za katalyzátorem